فرم ارزیابی تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیل در آلمان را تکمیل کرده و منتظر تماس همکاران ما باشید. توجه داشته باشید دفتر کاریابی گوهر خود به طور مستقیم در زمینه اعزام دانشجو فعالیت نمیکند، اما دلسوزانه شما را راهنمایی خواهیم کرد و در صورت نیاز شما را به همکاران مجرب خود که در این زمینه فعالیت دارند ارجاع خواهیم داد.