دسته‌بندی: جاب آفر

شرایط عکس ویزای آلمان
زندگی در آلمان
Zahra Begloo

شرایط عکس ویزای آلمان

(شرایط عکس ویزا شامل دستورالعمل و الزاماتی است که برای عکس‌هایی که جهت درخواست ویزا است، باید رعایت شود.) هنگام درخواست برای ویزای آلمان باید

بیشتر بخوانید »